Jægersborg Allé 16
2. sal
2920 Charlottenlund
Tlf. 3965 8493

Privatlivspolitik
Akkreditering

Mød ikke op i klinikken, hvis der er mistanke til at I kan være udsat for smittet med Corona virus.
Please don´t come to the Clinic if you have any risk of having an infection with Corona virus.

Ring gerne og få vejledning i vores telefontid.
Please call the Clinic for advise if needed.

 

Undersøgelse

Vægt - Børnelægen

Sygehistorie

Ofte er der brug for detaljeret viden om, hvordan symptomerne har udviklet sig, hvordan helbredet har været tidligere, arvelige og sociale forhold, evt. allergier, mulige årsager til symptomer og ledsagende symptomer.

Medbring gerne relevante papirer fra tidligere f.eks. Barnets Bog, målinger af højde og vægt med datoer for måling, journalkopier, udtalelser mm.

Undersøgelse

Barnet undersøges grundigt fra top til tå.
Barnets vægt og højde måles. Udviklingen vurderes.
Der bliver kigget, lyttet, trykket og efter behov suppleret med:

*en måling af blodtryk, hovedomfang, livvidde, lungefunktion, peak flow
*en funktionsneurologisk undersøgelse (FNU)
*en undersøgelse af urinen
*en podning fra halsen eller andre steder
*en priktest til undersøgelse af allergi
*forslag om sublingual/subcutan immun terapi

Hvis der er behov for det sendes barnet til yderligere undersøgelse af blodprøver, pusteprøve eller EKG (hjerteaktivitet) på et lokalt laboratorium, måske sendes der prøver til Seruminstituttet eller til andre laboratorier.

Der kan henvises til Røntgen-, MR- eller Ultralydsundersøgelse, EEG (hjerneaktivitet), fysioterapi, undersøgelse hos anden speciallæge, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) eller sagsbehandler i kommunen.

Måske bliver barnet henvist til videre undersøgelse på en børneafdeling eller en anden specialafdeling.

Egen læge får rutinemæssigt en kopi af journalnotatet med mindre andet er aftalt.