Jægersborg Allé 16
2. sal
2920 Charlottenlund
Tlf. 3965 8493

Privatlivspolitik
Akkreditering

Mød ikke op i klinikken, hvis der er mistanke til at I kan være udsat for smittet med Corona virus.
Please don´t come to the Clinic if you have any risk of having an infection with Corona virus.

Ring gerne og få vejledning i vores telefontid.
Please call the Clinic for advise if needed.

 

Lægen og klinikken

Jeg overtog den 1. juni 2012 klinikken fra speciallæge Helle Rotne.

Personlige data:

Er født og opvokset i Danmark. Har en engelsk far og finsk mor. Mit navn Seija er fra Finland og udtales engelsk “Say” og dansk “ja”. Jeg har boet i Schweiz og Sverige. Taler dansk og engelsk. Jeg er gift og har en søn og en datter født 1985 og 1989.

Faglig baggrund:

1989 Lægelig embedseksamen fra Københavns Universitet
1996 Speciallæge i Pædiatri – Børn og Unges Sygdomme
2012 Praktiserende Speciallæge i Pædiatri

Har arbejdet på Rigshospitalet og som afdelingslæge på Hillerød Børneafdeling. Ansat i Københavns kommune og Gladsaxe kommune som kommunallæge.
Været konsulent for BørneVægtsCentret i København. Besøgt tibetanske flygtningebørn i Nepal, sundhedsklinik på Zanzibar og i Kina samt haft studieophold hos børnepsykiater i San Francisco. Har forsket i samarbejde med Center i Davos, Schweiz og Institut for Sygdomsforebyggelse, København. Siden 2013 har jeg været konsulent for Det Kongelige Teaters Balletskole.

Mangeårig erfaring og bred viden i forhold til børn, deres behov og udvikling, adfærd, symptomer og sygdomme. Stor klinisk erfaring med undersøgelse og behandling af børn med alle slags sygdomme. Værdsætter tværfagligt samarbejde, undervisning og formidling samt vejledning og rådgivning af børn og unge og deres familier.

Spidskompetencer:

Konsultation - BørnelægenAllergi og astma, eksem, sublingual og subcutan allergivaccination, intolerancer, almen pædiatri, infektioner, trivsel, udvikling,  mavesmerter, overvægt samt vækst og kostvejledning.

Værdier:

Tillid. God kommunikation. Høj faglig kvalitet og evidensbaseret behandling.

Medlem af:

DADL – Den Almindelige Danske Lægeforening
DPS – Dansk Pædiatrisk Selskab
FAS – Foreningen af Speciallæger
FAPS – Foreningen af Praktiserende Speciallæger
DBO – Danske Børnelægers Organisation
DSPAP – Dansk Selskab for Pæd Allergologi og Pulmonologi
EAACI – European Academy of Allergy and Clinical Immunology

Tillidshverv:

Fra 2009-2013 næstformand i DBO.
Fra 2011-2015 valgt ind i Adipositasudvalget under DPS.
Siden 2013 repræsenteret regionens praktiserende børnelæger i Region Hovedstadens Sundhedsfaglige Råd

Klinikkens øvrige personale:

Klinikken har et hold af medicinstuderende (Marcus, Agnes, Mads, Aleksander og Linnea), der besvarer telefonen mandag til torsdag mellem klokken 9 og 12. Rengøringen varetages af et professionelt firma.

Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Du kan rapportere en utilsigtet hændelse på dpsd.dk.